کارآفرینیکسب و کار

11 روش قدرتمند خاص رهبران موفق

 رهبران موفق، قدرت و خرد سازمان خویش اند. آن ها رویا و چشم انداز سازمان اند که مسئولیت هدایت نام تجاری خود در مقابل موانع را بر عهده دارند. آن ها باید بدانند که چه زمانی برای جذب فرصت ها مناسب است و چقدر می توانند کارکنان را برای سخت کوشی در راستای اهداف سازمان بسیج نموده و حمایت کرد.

رهبران موثر فراتر از عنوان مدیر یا رئیس را به خود نسبت داده اند. آن ها راهی برای دستیابی به ترکیب درستی از کاریزما، اشتیاق و اعتماد به نفس یافته اند که احتمالا با عامل شانس و زمان بندی درست همراه بوده است.

به نظر می رسد که رهبران با این مهارت ها به دنیا آمده اند اما واقعیت این است که عمده رهیافت های رهبری، با گذشت زمان و تمرین، فابل فراگیری است. شما می توانید با گسترش این 11 رهیافت خاص رهبران قوی و موفق، به موفقیت دست یابید

1-مدیریت خود

اگر نتوانید خود را مدیریت کنید مدیریت موثر دیگران دشوار است. خود مدیریت به معنای توانایی برای اولویت دادن به اهداف و پذیرش مسئولیت برای نیل به آن اهداف است. شما به عنوان رهبر موثر، باید زمان، توجه و احساس خود را تنظیم نمایید و از نقاط ضعف و قوت و منابع احتمالی سوء گیری خود، آگاه باشید.

رهبران استثنائی در مدیریت استرس و متعادل نمودن زندگی شخصی و حرفه ای خود توانمند هستند. اما باید اهمیت توجه و دلسوزی را مدنظر داشته باشید و بتوانید به شکلی مناسب به افراد و رویدادها پاسخ دهید. باید در عمل، انظباط و خود کنتریل را حفظ نماید هر چند از طرفی باید از عدم انعطاف و احتیاط بیش از حد نیز بازداری نمایید

2- اقدام استراتژیکی

بهره گیری از روش روشنفکرانه و آینده نگر برای رهبران امروزه امری ضروری است. براساس گزارش واحد بازرگانی هاروارد به نام “رهبری کنونی: توانایی های بحرانی برای مبانی پیچیده”  رهبران، باید همواره برای تطبیق نقاط قوت خود برای دریافت فرصت های جدید و غلبه بر چالش های غیر منتظره آماده باشند. تفکر استراتژیکی روندی ممتد است که شامل ارزیابی محیط کسب و کار شماست. شما می توانید با استفاده از روش های زیر، تفکر استراتژیکی را پرورش دهید

  • کنجکاو بودن و علاقه مند بودن به سازمان و محیط گسترده تر کسب و کار
  • برخورداری از دیدگاه ذهن منعطف و آزمودن روش ها و ایده های جدید
  • تمرکز بر آینده و اندیشیدن به شرایط عملی سازمان
  • حفظ دیدگاه ثبت

3- توانایی ایجاد ارتباط موثر

رهبران قوی می دانند که چه زمانی باید صحبت کنند و چه زمانی باید گوش فرا دهند. آن ها ارتباط دهندگانی موثر اند و قادر به ارائه توضیح شفاف و کوتاه در خصوص اهداف سازمانی یا وظایف خاص به کارکنان خود می باشند اگر کارکنان ، انتظارات شما را درک نکنند یا از آن آگاه نباشد ، آن انتظارات را برآورده نخواهند ساخت از این رو هر چه به صورت دقیق تر انتظارات را مشخص کنید بهتر است

شما باید قادر به برقراری ارتباط در تمامی سطوح باشید: یعنی به صورت یک به یک، با بخش های سازمان و کل کارکنان و نیز ارتباطات از طریق تلفن، ایمیل و رسانه های اجتماعی. ارتباطات براساس جریان ثابت تبادلات کلامی و غیرکلامی ایده ها و اطلاعات ایجاد می شود و ازاین رو تلاش برای گفتمان راحت تر و مشارکت دادن افراد از سطوح مختلف، الزامی است

 

4- پاسخ گوئی و مسئولیت پذیری:

 مدیران موفق می دانند که چگونه از قدرت و اختیار خود به شکلی مناسب و بدون ایجاد شرایط دشوار برای کارکنان یا غلبه به آن ها استفاده نمایند. رهبران موفق خود را در مقابل اشتباهات مسئول و پاسخ گو می دانند و از دیگران هم همین انتظار را دارند. آن ها در محدوده رویه های ایجاد شده عمل می کنند و در تصمیمات خود، موثر و نتیجه بخش اند.

آن ها اهمیت حمایت و تشویق افراد را درک می کنند و به ساختار سازمان و نیاز به پیروی از رویه ها و سیاست ها توجه دارند.

آن ها قادر به متعادل نمودن دیدگاه های مختلف و انجام اقدامات درست و شایسته هستند

5- تعیین اهداف روشن و اصرار ورزیدن در دستیابی به آن ها

در این جا نسخه کاملی برای کاریزما شدن عنوان شده که شامل تعیین اهداف روشن و مصمم و هدفمند بودن در دستیابی به آن هاست. با اعتماد به نفسی راسخ، پشتیبان اهداف باشید. اگر درباره آن چه که انجام می دهید شفاف و مهیج باشید، افراد طبیعتا به سوی شما جذب می شوند

به خاطر داشته باشید که نوشتن اهداف، رمز موفقیت شما و سازمان شماست اما نیل به این اهداف سازمان ، زمان بر است. اگر هدف اهداف را رها کنید اطرافیان شما نیز همین گونه عمل خواهند نمود برای آن که رهبری موفق باشید باید در حالی که سایرین به دنبال رها کردن اهداف اند ، شما همچنان مسیر را ادامه دهید

6- داشتن رویایی برای آینده

رهبران استثنائی و منحصر به فرد قادر به مشاهده آینده سازمان و تعیین اهداف واقعی اند که سازمان از آن منتفع می شود. آن ها افرادی مطمئن و خوش بین اند و باعث ایجاد شور و اشتیاق در اطرافیان خود می شوند

داشتن رویا، و چشم انداز، به معنای مدیریت تغییر و ایجاد تعادل میان ثبات و رشد تغییر است. شما ممکن است بدون دورشدن از اهداف اصلی،  روش های جدیدی را به کار بگیرید

داشتن رویا و دیدگاه به معنای درک این مسئله است که تغییرات پیوسته در اطراف شما صورت می گیرد و از این رو آن چه که در گذشته موثر بوده امروز ممکن است دیگر موثر و عملی نباشد. منطبق بودن و سرعت عمل را با اجرای استراتژی های جدید تمرین کنید و اجازه دهید که مدل کسب و کار شما در طی زمان، تکامل یابد

7- مدیریت پیچیدگی ها:

مدیران باید مسائل را حل کنند و در شرایط و محیط به سرعت در حال تغییر، تصمیم گیری نمایند. آموختن رهبری در محیط پیچیده، مهارتی اسامی برای رهبران است حتی قبل از وجود اطلاعات قطعی و مشخص رهبران توانمند باید پیچیدگی موقعیت را ارزیابی کنند و اقدام درست را انتخاب نمایند.

براساس گزارش واحد بازرگانی هاروارد، توانایی بررسی محیط در جست و جوی روندهای دقیق و شاخص های تغییرات مخرب و فعالیت هایی که به شما اجازه پاسخ گوی سریع را می دهد، امری ضروری است.

8- پرورش خلاقیت و نوآوری

رهبران باید شجاعت پذیرش ریسک در خصوص آزمایشات و تشویق نمودن خلاقیت را داشته باشند. انجام این کار، باعث توسعه نوآوری شده و سازمان را به سوی مقاصدی جدید در محیط کسب و کار پیچیده و متغیر امروزی، هدایت می کند.

رمز موفقیت، پافشاری در دستیابی به اهداف و روشن فکری و انعطاف در نحوه دستیابی به آن است. اطرافیان خود را تشویق نمایید که 15 % از وقت را صرف جست و جوی ایده های جدید از طریق طوفان ذهنی و نمونه سازی نمایند.

9- تیم سازی و ارتقاء کار تیمی

رهبری موفق براساس کارکنانی که اطراف شما هستند، نائل می شود. تیم سازی امری ضروری در هدایت یک گروه منحصر به فرد و متنوع از افراد دارای شخصیت، انگیزه و مهارت های متفاوت است

کار تیمی و تیم های قوی،  کلید دستیابی به بسیاری از موارد عنوان شده در این فهرست است که نمونه آن پرورش نوآوری، ایجاد ارتباطات موثر و دستیابی به اهداف سازمانی است. اگر شما تیمی درست را استخدام نموده و آن را توسعه دهید قادر به خلق نیرویی غیرقابل توقف هستید که موفقیت سازمان شما را سبب می شوند

10- خلق روابط بادوام و ماندگار

رهبران تاثیرگذار تنها به دنبال الهام بخشی به کارکنان برای تبعیت از خود نیستند بلکه می دانند چطور به کارکنان انگیزه دهند تا آن ها صمیمانه برای رسیدن به اهداف سازمان به تلاش نمایند. کارکنانی که احساس می کنند ارزشمند و قابل ستایش اند و آن چه که انجام می دهند باعث ایجاد تفاوت می شود برای تلاش بیشتر و موفقیت سازمان، قوت بیشتری می گردند

رهبران برجسته می دانند که باید در شبکه سازی نه برای توسعه شغل خود بلکه برای کسب منافع سازمان به شکل موثر عمل کنند. با ایجاد شبکه ای گسترده و متنوع از افراد، رهبران می توانند روابطی موثر با مشتریان، ارباب رجوع، شرکا و حتی رقبا داشته باشند.

11- سرعت در یادگیری

رهبران بزرگ حقیقتا می دانند که قدرت رهبری براساس توانایی تطابق به محیط به سرعت در حال تغییر و دانستن نحوه و زمان کسب فرصت ها در محیط متغیر است. داشتن کنجکاوی سیری ناپذیر، تمایل برای رشد و یادگیری پیوسته را تغذیه می کند. سرعت در یادگیری منوط به توسعه مهارت های تفکر بحرانی، پذیرش عدم تطابق و برخورداری از هوش هیجانی اجتماعی و تمایل و قطعیت برای پیش برد اهداف است

 

ترجمه از : forbes

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا