نمایشگاه

نمایش پروژه های گالری محسن

گالری محسن
۰۹ تا ۲۱ شهریور
۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

هنرمندان: آرش حسینی

بودجه ی حمایتی گالری محسن سنگبنای فرصتی سالانه و دنبالهداراست برای هنرمندان جوان ایرانی تا به ارائهی آثار و ایدههای تازه در حوزهی هنرهای معاصر بپردازند. پروژههای محسن در اولین دورهی خود و در راستای ایجاد چنین مجالی، سه بستر منحصربهفرد فضای معماری گالری را ـ پاسیو، حیاط و بام ـ در اختیار برگزیدگان این پروژه قرار داد تا به خلق و پیادهسازی ایدههایشان مشغول شوند.
اولین بودجهی حمایتی محسن در زمستان ۹۶ تعریف شد. در فراخوان این پروژه که شرایط سنی ۲۵ تا ۴۰ سال را شامل میشد، در دو قالب فردی و گروهی، علاقهمندان فرصت سهماههای را برای صورتبندی و ارسال ایدههایشان داشتند. اولین مرحلهی انتخاب از میان پروپوزالهای ارسالی در اردیبهشتماه بود که برای هر فضا پنج پروژه به میدان داوری راه پیدا کرد. بعدتر، پس از مصاحبهی حضوری هیئت داوران با پذیرفتهشدگان مرحلهی اول، برای هر فضا یک اثر انتخاب و اسامی نهایی در خردادماه اعلام شد. در فاصلهی زمانی سه ماهه از خردادماه تا نمایش پروژهها در شهریورماه، برگزیدگان هر سه فضا با بهرهگیری از مشاورهی گالری محسن به پرورش پروژهها مطابق با فضا و امکانات موجود پرداختند.
در ادامه با توجه به ایدهی پویایی پروژهها، برنامهی اوپن استودیو پیش از شروع نمایش رسمی برنامهریزی شد.طی فرآیند حدودا یک هفتهایِ برپایی چیدمانها پیش از شروع اولین نمایشگاه پروژههای محسن، روند شکلگیری پروژهها در این سه فضای تعریفشده، مجالی را برای معاشرت هنرمندان و مخاطبان فراهم کرد.
پروژههای محسن فرصت و چالشی است برای هنرمندان جوان ایرانی تا به پیادهسازی ایده ها،خلق، اجرا و پایش جوانب پروژهای شان بپردازند. آنچه که در بام، حیاط و پاسیو میبینیم حاصل همکاری گالری محسن با برگزیدگان اولین دورهی این پروژه است.

افتتاحیه: جمعه ۹ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۱

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا