جشنوارهفراخوانفراخوان عکاسیفراخوان فیلمفراخوان هنریفراخوان گرافیکمعمارینقاشی و طراحی

جایزۀ وجدان خلاق ۲۰۱۹

جایزۀ هنری

جایزۀ هنری با عنوان جایزِ وجدان خلاق ۲۰۱۹ اقدام به اعلام فراخوان دریافت آثار می کند. در ادامه می توانید از تمامی جزئیات مربوط به این فراخوان هنری اطلاع حاصل کنید.

جایزۀ هنری وجدان خلاق ۲۰۱۹ به تازگی کار خود را آغاز کرده و آمادۀ دریافت آثار پروژه های دانشجویان و فارغ التحصیلان هر یک از رشته هایِ خلاق است.

 

درخصوص رقابت:

جایزۀ وجدانِ خلاق، جایی برای طرح ایده های نوآورانه شامل نبوغِ متحول کنندۀ جهان، به تازگی کار دریافت آثار برای رقابت ۲۰۱۹ خود را آغاز کرده و شرکت در آن برای تمامِ دانشجویان فعال در رشته هایِ گوناگون هنری از اقصی نقاط جهان آزاد است.

 

وجدان خلاق جنبشی جهانی با هدفِ بهسازیِ جوامعی است که در آن زندگی و کار می کنیم و به ایجاد تغییر در جهانی گسترده تر کمک می کند. این جنبش به ترویج  طراحی انسان محور و ارزشمند اجتماعی کمک می کند که در عین توامندسازیِ افراد، الهام بخش آنها به تغییر زندگی خود و مردمِ پیرامون خود در جهت مثبت است.

هدفِ جایزۀ وجدان خلاق ترغیب و تشویقِ طراحان برای بکارگیریِ استعداد خود در پروژه های ارزشمند برای جامعه، ترویج رشد پایدار، آزادی و سلامت اجتماعی و بهزیستی است.  این جایزۀ فرصتی استثنایی برای برانگیختن حس کنجکاوی شما و ایجاد تغییری است که خواهان مشاهدۀ آن در جهان هستید.

سازمان دهندگانِ این رقابت بدنبالِ پروژه هایِ هیجان آوری هستند که تمرکز آن بر تاثیرات اجتماعی است. هر نوع پروژه ای را میتوان، مادامیکه همسو با یکی از موضوعاتِ تأثیرگذار زیر است در این رقابت شرکت داد. خلاصه ای از پرونده هایِ جذاب، در ارتباط با مهمترین مسائلی که در جهان امروز با آن مواجه هستیم وجود دارد، که در صورت نیاز می تواند ایدۀ ابتدایی برای شروع کار را در اختیارتان قرار دهد.

 

نمونه هایی از خلاصۀ پرونده ها:

 

پروندۀ آزاد

چنانچه مشکلی است که به آن علاقمند هستید و تصویر می کنید که می تواند در جهت ایجاد تغییری مثبت در جهان موثر باشد می توانید آن را در زیر دستۀ «پروندۀ آزاد» در رقابت شرکت دهید. می توانید مسئله ای را شناسایی کنید که در جهان پیرامون شما بخوبی پیش نمی رود و راه حلی برای آن بیابید. پروژه ها می توانند صرفا مفهومی بود و یا پتانسیل تبدیل شدن به راه حلی را داشته باشند که به راستی تغییری در زندگی ایجاد کند. موضوعاتی که خواهان کند و کار در آن هستید می توانند دامنۀ گسترده و متنوعی  داشته باشند.

پروندۀ آزاد فرصتی را در اختیار شما برای ارائۀ پروژه ای می دهد که به هر مسئله ای که مشتاق یافتن راه حلی برای آن هستید می پردازد. سازمان دهندگان بدنبال راهکارها و تحریکاتی هستند که پتانسیلِ برانگیختنِ عمل را در عین تأثیرگذاریِ واقعی داشته باشد.

سلامت روانی

تجربیات منفی در زندگی همۀ ما اتفاق می افتد: برای مثال گرفتاری هایِ کاری یا مالی، فروپاشی یک ارتباط، مسئولیت های توان فرسایِ خانواده و یا شکستی بزرگ. مشکلات مربوط به سلامت روانی می تواند هر کسی را تحت تأثیر قرار دهد. راه های بسیاری برای مقابله با مریضی های روانی وجود دارد: ایجاد و حفظ روابط، صحبت در خصوص مشکلاتمان و دست به کاری زدن در صورت امکان، با این وجود همواره انگ هایی پیرامون مسئلۀ سلامت روانی وجود دارد که متاسفانه باید با آنها مواجه شویم …

چگونه می توانید مهارت های خلاقانۀ خود را برای یاری رساندنِ به افرادی که مبتلا به بیماری های روانی هستند بکاربگیرید؟ چنانچه زندگی شما یا زندگی اطرافیانتان تحت تاثیر مشکلات مربوط به سلامت روانی قرار گرفته باشد، آنگاه از این تجربه ها به منزلۀ نقاط ورودِ ممکن به این پرونده و نیز به  مثابۀ ابزارِ تحقیق برای کند و کاوِ بیشتر راهکارها و مسیرهایِ بالقوه استفاده کنید.

 

برابری

برابری یکی از حقوق مسلم بشر است. هم مردان و هم زنان مستحق زندگی شرافتمندانه و رهایی از ترس و نیاز هستند. خواه این امر برابری جنسیتی به منزلۀ پیش شرطی برای پیشبرد توسعه و کاهش فقر باشد: خواه نقش زنانِ بقدرت رسیده در سلامت و بهره وری یا بهبود دورنمایِ نسل آینده.

آیا میتوانند به راهی برای تغییر رفتارهای کنونی و برانگیختنِ افراد برای درکِ ارزشِ حاصلِ از برخورد برابر با همۀ انسان بیاندیشید؟ ممکن است تنها قصد گسترش آگاهی را داشته باشید، یا شاید راهی برای تغییر رفتار بشر و ادراک او سراغ دارید.

 

بحران مهاجران

این پرونده با مشارکت با سازمان غیر دولتی «به پناهندگان کمک کنیم» راه اندازی شده است. اساسی ترین نیاز پناه جویان برای بازیافتنِ استقلالشان، مسکن، زبان و اشتغال است. بدون مسکن، مردم بی چیز و مفلس می شوند؛ بدون توانایی صبحت به زبان بومی، یافتن کار بسیار دشوار می شود؛ و بدون اشتغال، رسیدن به استقلال تقریبا امری محال است.

چگونه می توانیم به شکلی خلاق از توامندسازیِ مهاجران در کشورهای میزبان حمایت کنیم، و راه رسیدن به فرصت های بیشتر را بر آنها هموار کنیم؟ چه راهکارهای خلاقی می توانند در این راه به ما یاری رسانند؟ چگونه می توانیم به راه های خلاقی برای بالا بردنِ بخت و اقبال مردم برای یافتن سریع شغلی مناسب برسیم؟ آیا راه هایی سراغ دارید که بتواند اجتماع را در مرکز چنین طرح هایی حفظ کند؟ آیا می توانید راه های نوآورانه ای برای سازمان «به پناهندگان کمک کنیم»، بمنظور تأمین مالی بیشتر برای راه اندازیِ پروژه های توامندسازیِ بیشتر پیشنهاد دهید؟

 

مصرف آگاهانه

پروندۀ مصرف آگاهانه فرصتی است برای رسیدن به راهکاری برای مسیر یابی مجدد سمت و سویِ جهانی که بسویِ انهدام خویش گام بر می دارد. این پرونده می تواند به کاوش در موضوعاتی بپردازد که نه تنها در بابِ آنچه مصرف می کنیم است، بلکه چرایی و چگونگی مصرف ما را نیز دربرمی گیرد. آنچه مصرف می کنیم از کجا می آند و چه تأثیرات زیست محیطی، روانشناختی و یا اجتماعی را بهمراه دارند. برای طراحیِ محصولاتی که پایدار و حداقل تأثیر یا حتی تأثیر زیست بومی مثبتی به دنبال داشته باشند از چه روش هایی می توانیم استفاده کنیم؟ و این محصولات چه هستند؟ چرا مصرف می کنیم، و محرک های اغلب نادیده گرفته شده برای مصرف چه هستند – و آیا راهی برای حفاظت و هدایت دوبارۀ این انرژی ها وجود دارد؟ راهکارهایی که برای این پرسش ها می یابیم باید با هدفِ آموزش، الهام بخشی، برانگیختن و تشویق رفتارهای جدید باشند که منجر به مصرف آگاهانه شوند.

 

جایزۀ وجدان خلاق پذیرایِ تمامی پروژه های دانشجویان و فارغ التحصیلان (که نهایتا دو سال از فارغ التحصیلیشان گذشته است)  در دسته ها و زمینه هایِ خلاق گوناگون است.

 

 

داوطلبان لازم است تا آثار خود را در غالب یکی از ۸ دستۀ زیر برای شرکت در رقابت ارسال کنند:

  • طراحی گرافیک و طراحی خدمات
  • تصویرسازی و انیمیشن
  • طراحی محصول و طراحی سازه
  • معماری، مهندسی و طراحی داخلی
  • مد و لباس
  • فیلم و عکس
  • تبلیغات
  • فناوری

از تولید آثار نباید بیش از ۱۲ ماه گذشته باشد.

با در نظر گرفتنِ رویکرد خلاقانه و تأثیر بالقوۀ پروژه ها، گروهی از متخصصان و کارشناسان کار داوری آثاری که به فهرست نهایی راه می یابند را بعهده دارند.

 

 

آخرین مهلت ثبت نام: ۱۹ آوریل ۲۰۱۹ (۳۰ فروردین ۱۳۹۸)

هزینۀ شرکت در رقابت: ۱۰ پوند

داوجدان شرایط: شرکت در این رقابت برای تمام دانشجویان رشته های خلاقِ جهان که در یکی از مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد یا تحصیلات عالی مشغول به تحصیل هستند یا افرادی که طی ۲۴ ماه اخیر فارغ التحصیل شده اند آزاد است.

جوایز: از برندۀ این رقابت برای شرکت در مراسم اهدای جوایز که در ماه ژوئن در لندن برگزار می شود دعوت بعمل خواهد آمد. اثر برگزیده در سایت رسمی رقابت به نمایش در خواهد آمد آمد و از خالق اثر دعوت می شود تا عضوی از گروه وجدانی خلاق، محلی برای ارتباط با سایر برندگانِ گذشته و حال، شود. افزون بر این، این رقابت بر اجرایی شدنِ نوآورانه ترین و درخشان ترین پروژه ها در حوزۀ تأثیر خود کمک می کند.

 

برای ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر به سایت رقابت مراجعه کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا